๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์