ระบบพิกัดที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (school mapping)

ที่ สังกัด ชื่อสถานศึกษา อายุ 3 ขวบ อายุ 4 ขวบ อายุ 5 ขวบ รวม
1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านชอนไพร 5 5 4 14
2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 0 3 6 9
3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 0 22 11 33
4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 0 3 12 15
5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 23 30 56
6 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 0 2 2 4
7 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านคลองบง 15 11 16 42
8 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 2 3 2 7
9 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 6 8 9 23
10 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 0 13 12 25
11 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 11 15 32
12 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 2 15 15 32
13 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 11 14 26
14 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านเขาขาด 6 6 6 18
15 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านอมกง 0 13 20 33
16 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 6 7 9 22
17 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 0 12 5 17
18 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านท่าพล 0 20 24 44
19 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านวังซอง 4 4 4 12
20 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนบ้านดง 0 15 19 34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]