ภาพกิจกรรม กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 01 ธันวาคม 2565 ลงพื้นที่ออกตรวจการขออนุญาตสถานประกอบโรงแรม   [01 ธันวาคม 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

2 16 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565   [16 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 8 ครั้ง

3 16 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565   [16 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 9 ครั้ง

4 16 พฤศจิกายน 2565 ตรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาในเทศกาล วันลอยกระทง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   [16 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 8 ครั้ง

5 16 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE   [16 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 9 ครั้ง

6 11 ตุลาคม 2565 ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี   [11 ตุลาคม 2565]   อ่าน 14 ครั้ง

7 11 ตุลาคม 2565 มอบสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอทกภัย   [11 ตุลาคม 2565]   อ่าน 11 ครั้ง

8 06 กรกฎาคม 2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   [06 กรกฎาคม 2565]   อ่าน 30 ครั้ง

9 27 พฤศจิกายน 2561 โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   [27 พฤศจิกายน 2561]   อ่าน 757 ครั้ง

10 27 กันยายน 2561 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท   [27 กันยายน 2561]   อ่าน 270 ครั้ง

11 27 พฤศจิกายน 2561 การมอบทุนการศึกษาและจักรยานให้นักเรียน   [27 พฤศจิกายน 2561]   อ่าน 1057 ครั้ง

12 27 พฤศจิกายน 2561 การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์   [27 พฤศจิกายน 2561]   อ่าน 344 ครั้ง

13 7 มีนาคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561   [7 มีนาคม 2561]   อ่าน 210 ครั้ง

14 10 กันยายน 2560 โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560   [10 กันยายน 2560]   อ่าน 5 ครั้ง