ภาพกิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2565” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกัมปนาท รูปขาว นักวิชาการสาธารณสุข คณะผู้บริหาร/ครูโรงเรียนเอกชน และบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมบูรพาเพชรบูรณ์โฮเต็ล >>ทั้งนี้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่าการดำเนิน“โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2565” มีวัตถุประสงค์ เพื่อบทบทวนการนำเข้าข้อมูลในระบบ Nipa และระบบ Catas ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันเกิดการพัฒนาขบวนการ คัดกรอง การบำบัด การติดตามและการฟื้นฟูนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินโครงการฯครั้งที่มีผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

 

   อ่าน 31 ครั้ง