ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ ผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย

รายละเอียด >>  22 กรกฎาคม 2564 ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตร และโล๋ ประกาศผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ด้านการบริหาร จัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ดร.นิพพิชน์ เสนารถ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

 

   อ่าน 208 ครั้ง