ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  ถอดบทเรียน Coaching Teams

รายละเอียด >>  วันที่ 2 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศติดาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ตามโครงการ Coaching Teams ระดับจังหวัด โดยมี นายธานี ชาตินันทน์ รักษาการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรม มอบเกียรติบัตร การนำเสนอผลดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสักแห้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 2. โรงเรียนบ้านระวิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 3. โรงเรียนบ้านโตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 4. โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 5. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 40 6. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยโรงเรียนที่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปนเสนอผลงานระดับภาค ได้แก่ “โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 40

 

   อ่าน 156 ครั้ง