ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

รายละเอียด >>  (2ก.พ.64) ศธจ.เพชรบูรณ์ จัด“ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ For Innovation Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษาะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์ (แห่งใหม่) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ สพป.พช เขต 1,2 และ 3 สพม.เขต 40 และสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 371 ครั้ง