ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  การตรวจติดดามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

รายละเอียด >>  วันที่ 12ก.ค.64 ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามประเมินการตรวจติดดามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนสิรินคริสเตียน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 147 ครั้ง