ดาวน์โหลดข้อมูล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เพชรบูรณ์

   ดาวน์โหลดข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูล --> : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2563   [เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565]

รายละเอียด >>>ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2563

อ่าน 139 ครั้ง