ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด >>  วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ออกตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ และโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 20 ครั้ง