ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  ตรวจความพร้อมของโรงเรียนเอกชน

รายละเอียด >>  วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงเรียนเอกชน กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการและรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา ณ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 41 ครั้ง