ภาพกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

 

เรื่อง >>  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปี 2565

รายละเอียด >>  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปี 2565 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา

 

   อ่าน 32 ครั้ง