วันที่   6   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ครวจสอบคุณสมบัติ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)