วันที่   10   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย - ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ ลว. มี.ค. 65 จำนวน 12 ราย - ขอใช้บัญชี กศจ. พิษณุโลก จำนวน 9 ราย - ขอใช้บัญชี กศจ. ตาก จำนวน 16 ราย รวมจำนวน 37 ราย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)