วันที่   17   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำหน่งครูผู้ช่วย แทนคนสละสิทธิ์ จำนวน 5 ราย หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)