วันที่   13   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ยุทธศาสตร์ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)