วันที่   4   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2567 หอประชุมอาคารอเนกประสงค์(ศธจ.พช.)