++ ยินดีต้อนรับสู่ระบบช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจหรือภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ ++