การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธจ.เพชรบูรณ์