หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   [19 เมษายน 2564]

รายละเอียด >>>การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่าน 16 ครั้ง