หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   [15 ตุลาคม 2563]

รายละเอียด >>>ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่าน 149 ครั้ง