หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   [04 ธันวาคม 2563]

รายละเอียด >>>การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ่าน 130 ครั้ง