ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ผู้มีสิทธิสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์