ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 21 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น e-QLands (อี-คิวแลนด์) โดยกรมที่ดิน เปิดให้บริการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต   อ่าน 4 ครั้ง

2 19 เมษายน 2564 ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   อ่าน 32 ครั้ง

3 19 เมษายน 2564 ประชาสัมพันธ์ไฟล์แบบคำขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   อ่าน 18 ครั้ง

4 17 เมษายน 2564 ประกาศชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564   อ่าน 21 ครั้ง

5 16 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุฯ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564   อ่าน 44 ครั้ง

6 15 เมษายน 2564 แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564   อ่าน 56 ครั้ง

7 07 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุพิเศษ ปี 2564   อ่าน 450 ครั้ง

8 31 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการ "บอกดิน"   อ่าน 29 ครั้ง

9 27 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 463 ครั้ง

10 24 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี 2564   อ่าน 412 ครั้ง

11 24 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ไฟล์แนบแบบเอกสารตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ   อ่าน 106 ครั้ง

12 23 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564   อ่าน 113 ครั้ง

13 16 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564   อ่าน 1914 ครั้ง

14 16 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ไฟล์แนบแบบเอกสารตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564   อ่าน 628 ครั้ง

15 12 มีนาคม 2564 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรเรียนรู้แบบออนไลน์ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564   อ่าน 75 ครั้ง

16 11 มีนาคม 2564 ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   อ่าน 64 ครั้ง

17 01 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพฐ."   อ่าน 162 ครั้ง

18 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 398 ครั้ง

19 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรับสมัครนักเรียน (สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย)เข้ารับการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ"   อ่าน 64 ครั้ง

20 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อ เรื่อง รักษ์ไต   อ่าน 57 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]