ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 09 เมษายน 2564 9 เมษายน 2564 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564   [09 เมษายน 2564]   อ่าน 13 ครั้ง

2 07 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน และประสานงานระดับจังหวัด ตาม โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564   [07 เมษายน 2564]   อ่าน 39 ครั้ง

3 07 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”   [07 เมษายน 2564]   อ่าน 22 ครั้ง

4 07 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร (ครูนางฟ้า)   [07 เมษายน 2564]   อ่าน 43 ครั้ง

5 07 เมษายน 2564 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับพระราชทานทุน ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ   [07 เมษายน 2564]   อ่าน 43 ครั้ง

6 07 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ ออกตรวจ อ.เมืองเพชรบูรณ์   [07 เมษายน 2564]   อ่าน 6 ครั้ง

7 02 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   [02 เมษายน 2564]   อ่าน 41 ครั้ง

8 02 เมษายน 2564 2 เมษายน 2564 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และว   [02 เมษายน 2564]   อ่าน 33 ครั้ง

9 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564   [31 มีนาคม 2564]   อ่าน 12 ครั้ง

10 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2564 “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”   [31 มีนาคม 2564]   อ่าน 41 ครั้ง

11 31 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลบากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2564   [31 มีนาคม 2564]   อ่าน 58 ครั้ง

12 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563   [30 มีนาคม 2564]   อ่าน 14 ครั้ง

13 29 มีนาคม 2564 29 มีนาคม 2564 “ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต (PNBPEO Zero Tolerance) ประ   [29 มีนาคม 2564]   อ่าน 67 ครั้ง

14 25 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 2   [25 มีนาคม 2564]   อ่าน 73 ครั้ง

15 25 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 ประชุมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563   [25 มีนาคม 2564]   อ่าน 17 ครั้ง

16 25 มีนาคม 2564 24 มีนาคม 2564 พิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2564   [25 มีนาคม 2564]   อ่าน 12 ครั้ง

17 24 มีนาคม 2564 23 มีนาคม 2564 ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสนามสอบการประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test : NT)   [24 มีนาคม 2564]   อ่าน 44 ครั้ง

18 24 มีนาคม 2564 12 มีนาคม 2564 ประชุมตัวแทนคณะกรรมการสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT)   [24 มีนาคม 2564]   อ่าน 11 ครั้ง

19 22 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.เพชรบูรณ์   [22 มีนาคม 2564]   อ่าน 62 ครั้ง

20 22 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 ร่วมรายการผู้ว่าฯพบประชาชนประจำวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564   [22 มีนาคม 2564]   อ่าน 12 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]