ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรเรียนรู้แบบออนไลน์ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564   [เมื่อ 12 มีนาคม 2564]

รายละเอียด >>>

อ่าน 76 ครั้ง