ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564   [เมื่อ 15 เมษายน 2564]

รายละเอียด >>>ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาบุคลากร การสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ของการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2564 การคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่าน 148 ครั้ง