ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  9 เมษายน 2564 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นำคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดเพชรบูรณ์ในมูลนิธิเมาไม่ขับ คุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ >>นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเดิมและท่องเที่ยว ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ทั้งปัจจัยด้านคนและยานพาหนะซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติทั้งด้านคน ถนน และยานพาหนะตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและการใช้กลไกของสังคมเพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น >>สำหรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกำหนดเป้าหมายสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ยสามปีย้อน คือจำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 54 ครั้ง ผู้บาดเจ็บแอดมิดไม่เกิน 55 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 9 คน กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน ใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด @ข่าวโดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์@

 

   อ่าน 24 ครั้ง