ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  21 เมษายน 2564 “ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ผ่านระบบ zoom”

รายละเอียด >>  เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค ผ่านระบบ zoom” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ , ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาค โดยประชุมผ่านระบบ zoom ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักเรียนที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ระดับภาค เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป จำนวน 1 คน คือ เด็กชายภูมิพัฒน์ โกมาร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน >>ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป เป็นกระบวนการคัดกรองขั้นตอนสุดท้าย คือเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ @ข่าวโดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์@

 

   อ่าน 22 ครั้ง