ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  23 เมษายน 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการเลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เขต 40 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -รับทราบการดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ -รับทราบการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) (ว 17/2552) -ขอความเห็นชอบผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) (ว 17/2552) -ขอความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552) -ขอความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินผลงาน และขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน -ขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 

   อ่าน 63 ครั้ง