จดหมายข่าว
 จดหมายข่าว
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 14 มิถุนายน 2565 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 “ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงาน/บุคคลทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565”   [14 มิถุนายน 2565]   อ่าน 18 ครั้ง

2 10 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษา   [10 มิถุนายน 2565]   อ่าน 19 ครั้ง

3 09 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2565   [09 มิถุนายน 2565]   อ่าน 19 ครั้ง

4 09 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (best Practice)   [09 มิถุนายน 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

5 08 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการฯ โครงการกิจกรรมด้านลูกเสือ เนตรนารี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565”   [08 มิถุนายน 2565]   อ่าน 17 ครั้ง

6 06 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 พิธีถวายราชสัการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   [06 มิถุนายน 2565]   อ่าน 17 ครั้ง

7 03 มิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 “พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”   [03 มิถุนายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

8 02 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการศึกษา   [02 มิถุนายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

9 02 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   [02 มิถุนายน 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

10 02 มิถุนายน 2565 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   [02 มิถุนายน 2565]   อ่าน 21 ครั้ง

11 30 พฤษภาคม 2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน   [30 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 32 ครั้ง

12 28 พฤษภาคม 2565 วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์   [28 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 30 ครั้ง

13 27 พฤษภาคม 2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565   [27 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 32 ครั้ง

14 27 พฤษภาคม 2565 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน   [27 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 30 ครั้ง

15 26 พฤษภาคม 2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 “โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565”   [26 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 31 ครั้ง

16 25 พฤษภาคม 2565 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   [25 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

17 20 พฤษภาคม 2565 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   [20 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 36 ครั้ง

18 18 พฤษภาคม 2565 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ”   [18 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 35 ครั้ง

19 18 พฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียนรับเปิดภาคเรียนวันแรกรูปแบบออนไซต์ 100%   [18 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 38 ครั้ง

20 12 พฤษภาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 “ประชุมข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   [12 พฤษภาคม 2565]   อ่าน 39 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [ถัดไป] [สุดท้าย]