ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  14 กันยายน 2564 “มอบป้ายศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่ 1-17)”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพรบูรณ์ ดำเนินการ “มอบป้ายศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ชุดที่ 1-17)” โดยมี ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบป้ายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 53 ครั้ง