ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย)

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปี ยุวกาชาดไทย)” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายศุภโชค เข่งแก้ว ผอ.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด (รร.วิทยานุกูลนารี/รร.วัชรชัย/รร.เนินพิทยาคม/รร.สำราญราษฎร์วิทยา/รร.อนุบาลเพชรบูรณ์) จำนวน 350 คน เข้าร่วมพิธี เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดทบทวนคำปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะช่วยกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ >>นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (101 ปียุวกาชาดไทย) โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้มีสมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 350 คน เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดทบทวนคำปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะช่วยกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงเรียนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาคารและสถานที่ สมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีและได้รับการสนับสนุน สมาชิกยุวกาชาดจากโรงเรียนเนินพิทยาคม/ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา/โรงเรียนวัชรชัย/โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อย่างดียิ่ง

 

   อ่าน 38 ครั้ง