ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น ประสานงาน บูรณาการการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์"
กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์