ภาพกิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เพชรบูรณ์

   ภาพกิจกรรม

ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 01 ธันวาคม 2565 โรงเรียนวัชรชัย ทัศนศึกษานอกสถานที่   [01 ธันวาคม 2565]   อ่าน 1 ครั้ง

2 28 พฤศจิกายน 2565 การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านประสานสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

3 28 พฤศจิกายน 2565 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

4 28 พฤศจิกายน 2565 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

5 28 พฤศจิกายน 2565 ชมรมนาฏศิลป์ DVS Inter ร่วมแสดงในวันเเห่ เจ้าพ่อเจ้าเเม่ ศาลเจ้าดงขุย งานงิ้วประจำปี 2565   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

6 28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมพิมพ์ภาพกระเป๋าด้วยสีดอกไม้ธรรมชาติ   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 4 ครั้ง

7 28 พฤศจิกายน 2565 ฝึกซ้อมเเข่งขันกีฬาเยาวชนพิจิตรเกม   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

8 28 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมวันธีรราชเจ้า   [28 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 2 ครั้ง

9 21 พฤศจิกายน 2565 โครงการโรงเรียน บ้าน ประชาสัมพันธ์ "ประชุมผู้ปกครอง" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   [21 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 3 ครั้ง

10 09 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี   [09 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 8 ครั้ง

11 09 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์   [09 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 7 ครั้ง

12 08 พฤศจิกายน 2565 รางวัลชนะเลิศการเเข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินเเละอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2565   [08 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 9 ครั้ง

13 01 พฤศจิกายน 2565 รางวัล " วัฒนคุณาธร" ระดับจังหวัด ประจำปี 2565   [01 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 12 ครั้ง

14 01 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมค่ายจินตคณิต ค่ายEnglish Camp ค่ายดนตรีสากล วงดุริยางค์   [01 พฤศจิกายน 2565]   อ่าน 13 ครั้ง

15 08 กันยายน 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปี 2565   [08 กันยายน 2565]   อ่าน 32 ครั้ง

16 02 กันยายน 2565 การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565   [02 กันยายน 2565]   อ่าน 23 ครั้ง

17 01 กันยายน 2565 การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565   [01 กันยายน 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

18 01 กันยายน 2565 การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565   [01 กันยายน 2565]   อ่าน 24 ครั้ง

19 01 กันยายน 2565 การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565   [01 กันยายน 2565]   อ่าน 20 ครั้ง

20 31 สิงหาคม 2565 การตรวจ ติดตาม และกำกับการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565   [31 สิงหาคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]