เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ ศธจ.เพชรบูรณ์
 เผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎี การสร้างความรู้ ร่วมกับเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหา KWDL เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ
การแก้โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน
การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ ระคนเศษส่วน

เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions)
บทคัดย่อ