หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์   [14 ตุลาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   บันทึกความเข้าใจ MOU

                   บันทึกความเข้าใจและแนวทาง

                   สรุปงบหน้าโครงการ

                   แนวปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย

                  

                  

อ่าน 283 ครั้ง