ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 28 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 414 ครั้ง

2 28 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 250 ครั้ง

3 14 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 379 ครั้ง

4 14 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 243 ครั้ง

5 14 เมษายน 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563   อ่าน 439 ครั้ง

6 11 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   อ่าน 909 ครั้ง

7 16 พฤษภาคม 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 6 รายการ   อ่าน 617 ครั้ง

8 03 พฤษภาคม 2562 ประกาศประกวดราคาเช่าจ้างเช่ารถยนต์ปฏิบัติการศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 549 ครั้ง

9 06 ธันวาคม 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 1018 ครั้ง

10 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ   อ่าน 869 ครั้ง

11 08 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนอง นารีเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 531 ครั้ง

12 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าจ้างรถยนต์ (รถตู้) ขนาดโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 523 ครั้ง

13 22 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองนารีเพื่อจัดตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์   อ่าน 478 ครั้ง

14 4 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาเช่าจ้างเช่ารถยนต์(รถตู้) ขนาดโดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 363 ครั้ง