ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 05 มกราคม 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 815 ครั้ง

2 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 131 ครั้ง

3 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 93 ครั้ง

4 24 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   อ่าน 301 ครั้ง

5 24 กรกฎาคม 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   อ่าน 218 ครั้ง

6 24 กรกฎาคม 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566   อ่าน 228 ครั้ง

7 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566   อ่าน 182 ครั้ง

8 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   อ่าน 169 ครั้ง

9 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566   อ่าน 177 ครั้ง

10 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565   อ่าน 207 ครั้ง

11 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   อ่าน 162 ครั้ง

12 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565   อ่าน 157 ครั้ง

13 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 167 ครั้ง

14 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 165 ครั้ง

15 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 107 ครั้ง

16 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉาะเจาะจง   อ่าน 90 ครั้ง

17 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 2 ครั้ง

18 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีการคัดเลือก   อ่าน 2 ครั้ง

19 29 มิถุนายน 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   อ่าน 21 ครั้ง

20 07 ตุลาคม 2565 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 434 ครั้ง

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]