ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 28 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 35 ครั้ง

2 13 มีนาคม 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1)   อ่าน 162 ครั้ง

3 13 มีนาคม 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 (แบบ สขร.1)   อ่าน 121 ครั้ง

4 13 มีนาคม 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 180 ครั้ง

5 05 มกราคม 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 914 ครั้ง

6 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 247 ครั้ง

7 24 พฤศจิกายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร.1)   อ่าน 214 ครั้ง

8 24 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   อ่าน 3375 ครั้ง

9 24 กรกฎาคม 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566   อ่าน 327 ครั้ง

10 24 กรกฎาคม 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566   อ่าน 347 ครั้ง

11 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566   อ่าน 734 ครั้ง

12 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   อ่าน 682 ครั้ง

13 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566   อ่าน 232 ครั้ง

14 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565   อ่าน 735 ครั้ง

15 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   อ่าน 200 ครั้ง

16 30 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565   อ่าน 194 ครั้ง

17 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เติมรถยนต์ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 213 ครั้ง

18 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 199 ครั้ง

19 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 136 ครั้ง

20 30 มิถุนายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉาะเจาะจง   อ่าน 116 ครั้ง

1 | 2 [ถัดไป] [สุดท้าย]