ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม
ที่ วัน เดือน ปี ภาพ 1 ภาพ 2 ชื่อเรื่อง / ไฟล์แนบ
1 21 มกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 “ประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุระหว่าง 5-12 ปี ครั้ง 1/2565”   [21 มกราคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

2 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 พิธีมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2564” และ “รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน และประเภทผู้บริหาร ปี 2564”   [20 มกราคม 2565]   อ่าน 16 ครั้ง

3 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 “พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร และของที่ระลึกมอบให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565”   [20 มกราคม 2565]   อ่าน 14 ครั้ง

4 20 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565   [20 มกราคม 2565]   อ่าน 29 ครั้ง

5 18 มกราคม 2565 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2565”   [18 มกราคม 2565]   อ่าน 27 ครั้ง

6 11 มกราคม 2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565   [11 มกราคม 2565]   อ่าน 53 ครั้ง

7 06 มกราคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 ลงนามความร่วมมือการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ"เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2”   [06 มกราคม 2565]   อ่าน 42 ครั้ง

8 29 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” ศธจ.เพชรบูรณ์   [29 ธันวาคม 2564]   อ่าน 59 ครั้ง

9 27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์”   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 53 ครั้ง

10 27 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง สังกัด สพป.พช.เขต 1   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 22 ครั้ง

11 27 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนบ้านโคกปรือ   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 17 ครั้ง

12 27 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 17 ครั้ง

13 27 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 12 ครั้ง

14 27 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 “รับรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564”   [27 ธันวาคม 2564]   อ่าน 44 ครั้ง

15 24 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 “รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564   [24 ธันวาคม 2564]   อ่าน 74 ครั้ง

16 24 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์   [24 ธันวาคม 2564]   อ่าน 51 ครั้ง

17 23 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 14/2564   [23 ธันวาคม 2564]   อ่าน 59 ครั้ง

18 23 ธันวาคม 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 “พิธีมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด”   [23 ธันวาคม 2564]   อ่าน 55 ครั้ง

19 23 ธันวาคม 2564 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า   [23 ธันวาคม 2564]   อ่าน 49 ครั้ง

20 22 ธันวาคม 2564 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์   [22 ธันวาคม 2564]   อ่าน 56 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]