ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 17 มกราคม 2565 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 21 ครั้ง

2 06 มกราคม 2565 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565   อ่าน 34 ครั้ง

3 20 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”   อ่าน 43 ครั้ง

4 17 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. โครงการวิทยาลัยเทศโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา   อ่าน 35 ครั้ง

5 14 ธันวาคม 2564 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 56 ครั้ง

6 29 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565"   อ่าน 67 ครั้ง

7 26 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง"   อ่าน 67 ครั้ง

8 26 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครู-บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop)"   อ่าน 143 ครั้ง

9 24 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป"   อ่าน 75 ครั้ง

10 24 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป"   อ่าน 52 ครั้ง

11 24 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565   อ่าน 40 ครั้ง

12 24 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมส่งผลงาน เข้ารับการคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับพระราชทาน   อ่าน 43 ครั้ง

13 22 พฤศจิกายน 2564   อ่าน 54 ครั้ง

14 17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถุูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   อ่าน 69 ครั้ง

15 16 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN (โคเซ็น) ประเทศญี่ปุ่น และโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่   อ่าน 52 ครั้ง

16 15 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ คู่มือทดสอบ การเจาะสำรวจชั้นดิน   อ่าน 28 ครั้ง

17 12 พฤศจิกายน 2564 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"   อ่าน 30 ครั้ง

18 11 พฤศจิกายน 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 41 ครั้ง

19 08 พฤศจิกายน 2564 กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 32 ครั้ง

20 08 พฤศจิกายน 2564 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   อ่าน 30 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]