ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 21 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงค์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2   อ่าน 11 ครั้ง

2 20 กันยายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 2565   อ่าน 11 ครั้ง

3 13 กันยายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการเงินอุดหนุดโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกปร   อ่าน 32 ครั้ง

4 13 กันยายน 2565 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด)   อ่าน 15 ครั้ง

5 09 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล"   อ่าน 31 ครั้ง

6 09 กันยายน 2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 19 ครั้ง

7 08 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี"   อ่าน 27 ครั้ง

8 07 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566"   อ่าน 20 ครั้ง

9 07 กันยายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา"   อ่าน 29 ครั้ง

10 06 กันยายน 2565 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564   อ่าน 21 ครั้ง

11 22 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (ติดตามชมการถ่ายทอดสดจัดงานผ่าน Live Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand)   อ่าน 40 ครั้ง

12 17 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565"   อ่าน 44 ครั้ง

13 11 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการประกวดวาดภาพ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565"   อ่าน 90 ครั้ง

14 10 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถุูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระฯ   อ่าน 83 ครั้ง

15 09 สิงหาคม 2565 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 66 ครั้ง

16 04 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร"   อ่าน 40 ครั้ง

17 01 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565"   อ่าน 47 ครั้ง

18 01 สิงหาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "การบริการอาคารคุรุสัมนาคาร (หอพัก)"   อ่าน 48 ครั้ง

19 27 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ ชมรมสื่อดีดิจิทัล ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด"   อ่าน 55 ครั้ง

20 20 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาท้องถิ่นเพชรบูรณ์ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565"   อ่าน 105 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]