ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 06 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย"   อ่าน 2 ครั้ง

2 06 มิถุนายน 2566 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)   อ่าน 2 ครั้ง

3 06 มิถุนายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "ผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566"   อ่าน 2 ครั้ง

4 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดแข่งขันดนตรีสากลร่วมสมัย "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน "ปีที่ 2 และการประกวดดนตรีไทยหรือดนตรีพื้อนบ้าน ประจำปี 2566"   อ่าน 21 ครั้ง

5 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566"   อ่าน 24 ครั้ง

6 30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖"   อ่าน 17 ครั้ง

7 22 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart "Young ทำดี" ประจำปี 2566   อ่าน 22 ครั้ง

8 12 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญสมัครโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 50 ครั้ง

9 11 พฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 25 ครั้ง

10 11 เมษายน 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 56 ครั้ง

11 23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการป้องกันและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาฯ ตระหนักรู้ระมัดระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยี"   อ่าน 60 ครั้ง

12 23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง   อ่าน 64 ครั้ง

13 15 มีนาคม 2566 ประกาศคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 107 ครั้ง

14 10 มีนาคม 2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566   อ่าน 122 ครั้ง

15 10 มีนาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 82 ครั้ง

16 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17   อ่าน 92 ครั้ง

17 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเทศกาลประกวดภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อเด็กและเยาวชน"   อ่าน 81 ครั้ง

18 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "หนังสือ (E-book) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน"   อ่าน 70 ครั้ง

19 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงากรสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2"   อ่าน 72 ครั้ง

20 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (TEAM WINS)   อ่าน 63 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]