ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 22 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม "Young ทำดี" ประจำปี ๒๕๖๕   อ่าน 4 ครั้ง

2 21 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2565 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"   อ่าน 9 ครั้ง

3 21 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)   อ่าน 6 ครั้ง

4 16 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "คลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์"   อ่าน 17 ครั้ง

5 16 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิดการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   อ่าน 22 ครั้ง

6 15 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย"   อ่าน 5 ครั้ง

7 15 มิถุนายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสู่การพัฒนาและต่อยอดความคิดการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยด้วย การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   อ่าน 8 ครั้ง

8 14 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "เชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2565"   อ่าน 14 ครั้ง

9 14 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การให้การบริการฃโทรคมนาคมพื้นฐานสาธารณะในพื้นที่เป้าหมาย"   อ่าน 7 ครั้ง

10 13 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ"   อ่าน 13 ครั้ง

11 13 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2565"   อ่าน 13 ครั้ง

12 10 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 29/37 ปี 2023/2024"   อ่าน 10 ครั้ง

13 09 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วม "โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมพบประชาชน"   อ่าน 25 ครั้ง

14 09 มิถุนายน 2565 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 14 ครั้ง

15 08 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2566"   อ่าน 12 ครั้ง

16 08 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "ข้อมูลข่าวสาร แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน"   อ่าน 13 ครั้ง

17 08 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม 2565 (แจงนับ)"   อ่าน 11 ครั้ง

18 07 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "เผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565"   อ่าน 9 ครั้ง

19 06 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้รับรางวัล The 2022 UNESCO - Madanjeet Singh Prize   อ่าน 16 ครั้ง

20 06 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ "การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564"   อ่าน 10 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]