ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559   อ่าน 4 ครั้ง

2 30 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 4 ครั้ง

3 30 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "วารสารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO STATION)"   อ่าน 3 ครั้ง

4 30 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28"   อ่าน 4 ครั้ง

5 29 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านหนังสือแตก ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"   อ่าน 6 ครั้ง

6 27 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ ประจำปี 2567   อ่าน 9 ครั้ง

7 23 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566"   อ่าน 16 ครั้ง

8 23 พฤศจิกายน 2566 แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566   อ่าน 18 ครั้ง

9 23 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "การตอบแบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566"   อ่าน 15 ครั้ง

10 22 พฤศจิกายน 2566 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2567   อ่าน 21 ครั้ง

11 22 พฤศจิกายน 2566 มอบอำนาจการอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตำรวจหรือรถอื่น ใช้เสียงสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอื่นได้ ว8070   อ่าน 13 ครั้ง

12 22 พฤศจิกายน 2566 การปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน ว8055   อ่าน 15 ครั้ง

13 21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   อ่าน 41 ครั้ง

14 16 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567   อ่าน 31 ครั้ง

15 14 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์ "ตาดหมอก มาราธอน 2024"   อ่าน 29 ครั้ง

16 13 พฤศจิกายน 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 25 ครั้ง

17 07 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม อพ.สธ.   อ่าน 34 ครั้ง

18 02 พฤศจิกายน 2566 การประชาสัมพันธ์การปลอมแปลงเอกสารและใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.   อ่าน 44 ครั้ง

19 01 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine   อ่าน 48 ครั้ง

20 31 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   อ่าน 58 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]