ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 17 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมก้าวท้าใจ"   อ่าน 7 ครั้ง

2 17 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม TikTok Challenge "New Gen Health D"   อ่าน 8 ครั้ง

3 09 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดรางวัล People Emotional Award ครบรอบ 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชน"   อ่าน 27 ครั้ง

4 05 กรกฎาคม 2567 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 31 ครั้ง

5 03 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ "การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567"   อ่าน 28 ครั้ง

6 03 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   อ่าน 33 ครั้ง

7 01 กรกฎาคม 2567 ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖7   อ่าน 39 ครั้ง

8 28 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 46 ครั้ง

9 26 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   อ่าน 38 ครั้ง

10 25 มิถุนายน 2567 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) และระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล   อ่าน 42 ครั้ง

11 25 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ"   อ่าน 27 ครั้ง

12 25 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน"   อ่าน 34 ครั้ง

13 25 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง"   อ่าน 45 ครั้ง

14 25 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "งานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2567"   อ่าน 47 ครั้ง

15 25 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "คลิปวิดีโอพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด"   อ่าน 40 ครั้ง

16 24 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567"   อ่าน 41 ครั้ง

17 24 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ งาน "THACCA SPLASH Soft Power Forum"   อ่าน 37 ครั้ง

18 22 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch)   อ่าน 47 ครั้ง

19 18 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์ "รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"   อ่าน 43 ครั้ง

20 18 มิถุนายน 2567 ประชาสัมพันธ์   อ่าน 33 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]