ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 23 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกาศายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2564   อ่าน 97 ครั้ง

2 11 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 260 ครั้ง

3 11 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 262 ครั้ง

4 06 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 171 ครั้ง

5 06 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบ   อ่าน 172 ครั้ง

6 02 สิงหาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม แยกตามหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร และการเข้าทดสอบระบบ   อ่าน 904 ครั้ง

7 29 กรกฎาคม 2564 แจ้งช่องทางการประสานงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม   อ่าน 79 ครั้ง

8 29 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน โครงการเด็กดีของแผ่นดิน และโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน"   อ่าน 78 ครั้ง

9 29 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน   อ่าน 46 ครั้ง

10 22 กรกฎาคม 2564 เอกสารประกอบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   อ่าน 123 ครั้ง

11 09 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ "การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565"   อ่าน 41 ครั้ง

12 09 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย"   อ่าน 40 ครั้ง

13 09 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้" “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ   อ่าน 39 ครั้ง

14 05 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564"   อ่าน 27 ครั้ง

15 01 กรกฎาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดสื่อสร้างสรรค์วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 หัวข้อ (ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย)"   อ่าน 32 ครั้ง

16 25 มิถุนายน 2564 เลื่อนกำหนดการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564   อ่าน 316 ครั้ง

17 23 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 16"   อ่าน 43 ครั้ง

18 23 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดทำคลิป (สัญจรดี วิถีไทย)"   อ่าน 40 ครั้ง

19 17 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ   อ่าน 372 ครั้ง

20 17 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 201 ครั้ง

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]