หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   [18 ตุลาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : การเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   แบบสรุปสาระสำคัญ

                   แบบสรุปโครงการ

                  

                  

                  

                  

อ่าน 206 ครั้ง