หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ. 2566   [28 มกราคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ : หนังสือแจ้งฯ

                   นโยบาย 2565

                   นโยบาย 2566

                  

                  

                  

                  

อ่าน 217 ครั้ง