หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 วันที่ 9 มีนาคม 2565   [08 มีนาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากรศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 วันที่ 9 มีนาคม 2565

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 90 ครั้ง