หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้”   [31 มีนาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็น “ความร่วมมือขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้”

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 212 ครั้ง