หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน / ผ่านมติ ครม / Update มีนาคม 2565)   [26 พฤษภาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับปรับปรุงตามผลการรับฟังความเห็นจากประชาชน / ผ่านมติ ครม / Update มีนาคม 2565)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 687 ครั้ง