หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   [06 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : การให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   แบบสรุปสาระสำคัญ

                   แบบสรุปโครงการ

                  

                  

                  

                  

อ่าน 150 ครั้ง