หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   [13 ธันวาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   สรุปประเด็นแผนพัฒนาการศึกษา

                   แบบสรุปโครงการ

                   ประกาศแผน

                  

                  

                  

อ่าน 640 ครั้ง