หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)   [14 ธันวาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : การดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                   ภาพประกอบ

                   แนวทาง

                  

                  

                  

                  

อ่าน 624 ครั้ง