หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   [28 ธันวาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 223 ครั้ง