หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์
 หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา

เรื่อง : ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   [03 มีนาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดหนังสือแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 264 ครั้ง